Condiţii

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană Au-pair pentru a participa la programul Au-pair:

Condiţii
  • Vârsta: minim 18 ani şi maxim 30 ani. În anumite ţări, vârsta maximă este de 26 ani
  • Experienţa: experienţă ca îngrijitor de copii, cu afinităţi faţă de copii; să poată prezenta referinţe
  • Pregătire şcolară: trebuie să aibă o diplomă de liceu. Exceptie Belgia: Dovada educatiei cel putin pãnã la vârsta de 17.
  • Alte condiţii: trebuie să poată să prezinte un certificat de bună purtare, să fie independentă şi flexibilă, să fie interesată de alte culturi, de alte limbi străine, de alte obiceiuri de viaţă, să îndeplinească toate criteriile de selecţie şi să treacă testul oral de limba