Voorwaarden

Voorwaarden waaraan een gastgezin moet voldoen om deel te kunnen nemen aan het au pair programma:

Voorwaarden
  • Eén van uw kinderen heeft de leeftijd van 13 jaar nog niet bereikt.
  • U accepteert uw au pair als volwaardig gezinslid en voorziet in kost, inwoning en zakgeld.
  • U bent bereid een ziektekostenverzekering voor uw au pair af te sluiten voor de duur van de plaatsing.
  • U bent bereid ( een deel van) de reiskosten van de au pair voor uw rekening te nemen.